Triển lãm

Nhóm của chúng tôi đang tham quan các cuộc triển lãm trên khắp thế giới!

 • 2020 ICE London 2

  2020 ICE London 2

 • 2020 ICE London

  2020 ICE London

 • 2020 IAAPI India

  2020 IAAPI India

 • 2019 VendExpo Moscow 2

  2019 VendExpo Moscow 2

 • 2019 VendExpo Moscow

  2019 VendExpo Moscow

 • 2019 IAAPA Orlando Expo 2

  2019 IAAPA Orlando Expo 2

 • 2019 IAAPA Orlando Expo

  2019 IAAPA Orlando Expo

 • 2019 IAAPA OrlandoExpo

  2019 IAAPA OrlandoExpo

 • 2019 GTI Guangzhou

  2019 GTI Guangzhou

 • 2019 China Import and Export Fair

  2019 China Import and Export Fair

 • 2019 AAA Guangzhou Expo

  2019 AAA Guangzhou Expo

 • 2018 GTI Guangzhou

  2018 GTI Guangzhou

 • 2018 Cambodia Expo

  2018 Cambodia Expo

 • 2018 AAA Guangzhou

  2018 AAA Guangzhou

 • 2017 GTI Guangzhou Expo

  2017 GTI Guangzhou Expo

 • 2017 G2E Macau 2

  2017 G2E Macau 2

 • 2017 G2E Macau

  2017 G2E Macau